Code full, blogspot, thủ thuật

Menu

04/06/2013

Kích thước banner facebook và anvarta FACEBOOK

 Kích Thước banner và avarta facebook

Banner: 850 x 315

Avatar: 125 x 125

Code - JS - BLogspot - HTML - JAVASCRIPT - ADS - POPUP - WEB - SECURITY- ETC

Edit
Bài viết cùng chuyên mục:
Bài viết ngẫu nhiên khác:

Không có nhận xét nào: