Code full, blogspot, thủ thuật

Menu

20/06/2012

Code js popup click vào là hiện ra một cửa sổ

Test Popup

Code này anh em
 <a onclick="window.open('http://s1.thaudem.com/2012/06/itv.html','mywindow','width=520,height=410,left=430,top=100,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no')" target="_top" href="javascript:void(0)"><font color="#FFFFFF">CHAT ROOM</font></a>

Thay các thông số tùy ý anh em nhé

Code - JS - BLogspot - HTML - JAVASCRIPT - ADS - POPUP - WEB - SECURITY- ETC

Edit
Bài viết cùng chuyên mục:
Bài viết ngẫu nhiên khác:

Không có nhận xét nào: