Code full, blogspot, thủ thuật

Menu

18/04/2012

Code nut chia se len facebook, google hiện bên trái website

 DEMO: CODE.NETHOABINH.COM
CÁC BẠN THẤY CÁI THANH CHIA SẺ BÊN TRÁI ĐÓ NÓ LOAD THEO CHUỘT KHI KÉO
NHÌN ĐẸP  MẮT KHÔNG NÀO

Các bạn thay số margin-left:130px màu đỏ
Có thể thay như sau: -20px, 180px, 0px v.v..........
Các bạn thay từ nhỏ đến lớn các số khác nhau để nó bám vào thanh bên trái các bạn nhé
Chúc các bạn thành công
Code đây


<!-- floating page sharers Start code.nethoabinh.com-->
<style type="text/css">
#pageshare {position:fixed; bottom:15%; margin-left:130px; float:left; border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background-color:#fff;padding:0 0 2px 0;z-index:10;}
#pageshare .sbutton {float:left;clear:both;margin:5px 5px 0 5px;}
.fb_share_count_top {width:48px !important;}
.fb_share_count_top, .fb_share_count_inner {-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;}
.FBConnectButton_Small, .FBConnectButton_RTL_Small {width:49px !important; -moz-border-radius:3px;/*bs-fsmsb*/-webkit-border-radius:3px;}
.FBConnectButton_Small .FBConnectButton_Text {padding:2px 2px 3px !important;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;font-size:8px;}
</style>
<div id='pageshare' title="Get this from BloggerSentral.com">
<div class='sbutton' id='fb'>
<a name="fb_share" type="box_count" href="http://www.facebook.com/sharer.php"></a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script>
</div>
<div class='sbutton' id='rt'>
<script src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js" type='text/javascript'></script>
</div>
<div class='sbutton' id='su'>
<script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5"></script>
</div>
<div class='sbutton' id='digg' style='margin-left:3px;width:48px'>
<script src='http://widgets.digg.com/buttons.js' type='text/javascript'></script>
<a class="DiggThisButton DiggMedium"></a>
</div>
<div class='sbutton' id='gplusone'>
<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
<g:plusone size="tall"></g:plusone>
</div>
<div style="clear: both;font-size: 9px;text-align:center;">Get <a href="http://code.nethoabinh.com/2012/04/code-nut-chia-se-len-facebook-google.html">widget</a></div><!-- Do not remove this link -->
</div>
<!-- floating page sharers End code.nethoabinh.com-->


Còn Đây là code của addthis đẹp mình đang dùng
Thay các giá trị màu đỏ cho phù hợp website của bạn
coppy và paste vào website
 <!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class='addthis_toolbox addthis_floating_style addthis_counter_style' style='left:107px;top:190px;'>
<a class='addthis_button_facebook_like' fb:like:layout='box_count'/>
<a class='addthis_button_tweet' tw:count='vertical'/>
<a class='addthis_button_google_plusone' g:plusone:size='tall'/>
<a class='addthis_counter'/>
</div>
<script type='text/javascript'>var addthis_config = {&quot;data_track_addressbar&quot;:true};</script>
<script src='//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-4f6ed1305c015600' type='text/javascript'/>
<!-- AddThis Button END -->  

Bổ sung code addthis cho Fanpage Like Facebook
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_floating_style addthis_counter_style" style="left:80px;top:50px;">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:href="http://www.facebook.com/nethoabinh" fb:like:layout="box_count"></a>
<a class="addthis_button_tweet" tw:count="vertical"></a>
<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="tall"></a>
<a class="addthis_counter"></a>
</div>
<script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-4f6ed1305c015600"></script>
<!-- AddThis Button END -->

Code - JS - BLogspot - HTML - JAVASCRIPT - ADS - POPUP - WEB - SECURITY- ETC

Edit
Bài viết cùng chuyên mục:
Bài viết ngẫu nhiên khác:

1 nhận xét:

  1. Các bạn chú ý, khi post lên tùy vào website thì các bạn thay đoạn code

    #pageshare {position:fixed; bottom:15%; margin-left:-71px;
    Cái -71px thành 0px, hoặc tùy theo số âm hoặc số dương nhé các bạn để cho phù hợp với từng website

    Trả lờiXóa