Code full, blogspot, thủ thuật

Menu

20/04/2012

Code chèn video Youtube tự động chạy và loại bỏ logo youtube


<object width="468" height="362">
  <param name="movie"
         value="https://www.youtube.com/v/TMPwFSJHbuA?version=3&autoplay=1&autoreplay=1&rel=0&modestbranding=1"></param>
  <param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
  <embed src="https://www.youtube.com/v/TMPwFSJHbuA?version=3&autoplay=1&autoreplay=1&rel=0&modestbranding=1"
         type="application/x-shockwave-flash"
         allowscriptaccess="always"
         width="468" height="362"></embed>
</object>

CHỨC NĂNG CHÍNH CODE TRÊN
- LOẠI BỎ LOGO YOUTUBE BÊN DƯỚI
- TỰ ĐỘNG CHẠY AUTOPLAY =1  LÀ TỰ ĐỘNG =0 LÀ DỪNG
- LOẠI BỎ CÁC VIDEO LIÊN QUAN KHI CHẠY HẾT

Code - JS - BLogspot - HTML - JAVASCRIPT - ADS - POPUP - WEB - SECURITY- ETC

Edit
Bài viết cùng chuyên mục:
Bài viết ngẫu nhiên khác:

2 nhận xét: